тиңдәш


тиңдәш
Кемгә дә булса билгеле сыйфатлар буенча тиң булган кеше, җан иясе. Кордаш, яшьтәш. ТИҢДӘШ КИСӘКЛӘР – лингв. Җөмләдә формаль яктан бердәй функцияне үти торган кисәкләр

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.